Stichting Amma Lamai

Hulp aan moeder en kind in Sri Lanka

Huisvesting

Door grote wateroverlast en regelmatig aardverschuivingen zijn veel bewoners dakloos geraakt. Tine werkt in nauw overleg met de bewoners aan de bouw van hun nieuwe onderkomen: levensvoorwaarden voor een menswaardig bestaan.
Een dak boven het hoofd vormt onder meer de basis voor:

  • Goede gezondheid
  • Ontwikkeling door scholing
  • Deelname aan het arbeidsproces
  • Een zelfstandig leven