Samenwerking

Mondial Apeldoorn

Stichting Mondial-Apeldoorn is een platform voor ontwikkelingssamenwerking, waarbij Stichting Amma Lamai is aangesloten. Naast regelmatig overleg was er dit jaar twee keer een gezamenlijk naar buiten treden met de deelnemende organisaties.

Millenniumdoelen

We onderschrijven de 8 millenniumdoelen opgesteld door de Verenigde Naties, die zich richten op het uitbannen van wereldwijde armoede.

millenniumdoelen

De acht millenniumdoelstellingen zijn:

  1. De armoede halveren en minder mensen honger;
  2. Alle kinderen naar school;
  3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig;
  4. Minder kindersterfte;
  5. Verbetering van de gezondheid van moeders;
  6. Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes;
  7. Meer mensen in een duurzaam leefmilieu;
  8. Mondiaal samenwerkingsverband voor ontwikkeling.